Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


 Informační technologie


Základy programování I

Publikované materiály vznikly jako podklady pro kroužek Hackřík. Začneme od skutečných začátků a použijeme k tomu jazyk BASIC, který byl pro začátečníky navržen a první krůčky v něm jsou naprosto skvěle.

Přejít na výukové materiály


Články a zamyšlení

Tato část obsahuje různé (často vzájemně nesouvisející) články. Prostě to, co se nikam nepodařilo zařadit.

Přejít na články