Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Kam s ním

Slide

Podprogram můžeme umístit do libovolného místa našeho programu. Vzhledem k tomu, jak funguje příkaz RETURN, musíme zajistit, že podprogram nebude vykonán při běžném průchodu programem.  

Podprogram musíme nějak vyčlenit z hlavního programu a odlišit jej. 

Příkaz RETURN použije zapamatovanou hodnotu příkazem GOSUB, aby se mohl vrátit. Pokud se do podprogramu dostaneme jinak než příkazem GOSUB, nemůže RETURN provést návrat a vyvolá chybu. 

Zajistit, aby se podprogram nevykonal bez volání (příkazu GOSUB) lze snadno - můžeme použít například příkaz GOTO a přeskočit jej.  

Nejlepší však je umístění podprogramů za vlastní program, za příkaz END. Máme tak zaručeno, že hlavní program skončí a do podprogramu se nedostane. 

Chceme-li podprogram využít, použijeme příkaz GOSUB jak se sluší a patří.